facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Usługi w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników, kandydatów na studia, studentów i doktorantów UŚ oraz w zakresie przeprowadz. badań i wydawania orzecz. o potrzebie udziel. nauczyc. akad. urlopu dla poratowania zdrowia.

Numer sprawy DZP.381.066.2019.UG
Numer ogłoszenia 616241-N-2019
Rodzaj zamówienia Usługi
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 08.11.2019 do - 10:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
31.10.2019 - 10:59
31.10.2019 - 10:59
08.11.2019 - 13:32
08.11.2019 - 13:32
20.11.2019 - 15:48
09.12.2019 - 14:27

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.