facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Usługi szkoleniowe:– zagraniczna wizyta studyjna w ramach projektu pt.: „GeoHazardSilesia – program nabycia nowych kompetencji w naukach o Ziemi”

Numer sprawy DZP.381.033.2017.UGS
Rodzaj zamówienia Usługi
Tryb postępowania Usługa społeczna
Termin składania ofert 25.04.2017 do - 09:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
19.04.2017 - 18:36
21.04.2017 - 12:49
25.04.2017 - 10:52
26.04.2017 - 13:58
04.05.2017 - 12:52

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany z Projektu: „GeoHazardSilesia – program nabycia nowych kompetencji w naukach o Ziemi”, współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, nr wniosku POWR.03.01.00-IP.08-00-PRK/16.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.