facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Usługi szkoleniowe – wizyty studyjne, realizowane w ramach Projektu pt.: „CHiP – Chemia i Praca – Zwiększenie kompetencji w ramach studiów I i II stopnia na kierunku Chemia i Technologia Chemiczna”

Numer sprawy DZP.381.52.2016.UGS
Rodzaj zamówienia Usługi
Tryb postępowania Usługa społeczna
Termin składania ofert 22.12.2016 do - 11:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
15.12.2016 - 13:58
22.12.2016 - 13:36
05.01.2017 - 09:43
20.01.2017 - 13:53
Postępowanie jest współfinansowane z Projektu: pt.: „CHiP – Chemia i Praca – Zwiększenie kompetencji w ramach studiów I i II stopnia na kierunku Chemia i Technologia Chemiczna”, ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, nr umowy POWR.03.01.00-00-K288/15

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.