facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Usługi szkoleniowe realizowane w ramach Projektu: „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”

Numer sprawy DZP.381.022.2019.UGS
Rodzaj zamówienia Usługi
Tryb postępowania Usługa społeczna
Termin składania ofert 04.06.2019 do - 11:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
16.05.2019 - 12:05
21.05.2019 - 13:39
22.05.2019 - 11:31
27.05.2019 - 08:48
30.05.2019 - 12:10
04.06.2019 - 13:41
22.07.2019 - 13:28
08.08.2019 - 10:16
Postępowanie jest współfinansowane z Projektu: „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”. Projekt, a tym samym przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.