facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Usługi szkoleniowe realizowane w ramach projektu: „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”

Numer sprawy DZp.381.010.2019.UGS
Rodzaj zamówienia Usługi
Tryb postępowania Usługa społeczna
Termin składania ofert 27.02.2019 do - 10:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
19.02.2019 - 13:49
27.02.2019 - 13:11
07.03.2019 - 14:48
03.04.2019 - 12:20
Zamówienie jest współfinansowane z Projektu: „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”. Projekt, a tym samym przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.