facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Usługi szkoleniowe realizowane w ramach projektu pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Numer sprawy DZP.381.056.2019.UGS
Rodzaj zamówienia Usługi
Tryb postępowania Usługa społeczna
Termin składania ofert 19.11.2019 do - 09:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
06.11.2019 - 15:27
12.11.2019 - 12:05
15.11.2019 - 15:31
19.11.2019 - 13:22
11.12.2019 - 14:02
31.12.2019 - 09:03
Niniejsze postępowanie jest realizowane z projektu: pt.: „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, a tym samym przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych, nr wniosku POWR.03.05.00-00-Z117/17-00.

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.