facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Usługi grup interwencyjnych obiektów Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanych w Katowicach, Sosnowcu, Chorzowie oraz Cieszynie

Numer sprawy DZP.381.067.2017.UG
Numer ogłoszenia 2017/S 143-294760
Rodzaj zamówienia Usługi
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 10.08.2017 do - 09:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
28.07.2017 - 15:56
28.07.2017 - 15:58
10.08.2017 - 13:51
29.08.2017 - 12:32
15.09.2017 - 09:30

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.