facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Usługa szkoleniowa w ramach Projektu pn.: „Innovative Start. Podniesienie kompetencji zawodowych studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w odpowiedzi na oczekiwania przyszłych pracodawców"

Numer sprawy DZP.381.056.2017.UGS
Rodzaj zamówienia Usługi
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 14.07.2017 do - 10:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
04.07.2017 - 08:31
14.07.2017 - 13:38
25.07.2017 - 13:08
04.08.2017 - 10:51

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.