facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Usługa szkoleniowa

Numer sprawy DZP.381.014.2020.UGS
Rodzaj zamówienia Usługi
Tryb postępowania Usługa społeczna
Termin składania ofert 17.03.2020 do - 09:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
09.03.2020 - 13:30
17.03.2020 - 11:56
03.04.2020 - 11:57
04.05.2020 - 09:38
Postępowanie jest realizowane z projektu: pt.: „Kierunek CIESZYN! - podnieś swoje kompetencje na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ” Projekt, a tym samym przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, nr wniosku POWR.03.01.00-00-K312/16.

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.