facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Usługa koszenia gatunków ekspansywnych i inwazyjnych

Numer sprawy DZP.381.028.2020.UG
Numer ogłoszenia 544919-N-2020
Rodzaj zamówienia Usługi
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 10.06.2020 do - 10:00
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
01.06.2020 - 13:13
01.06.2020 - 13:14
10.06.2020 - 12:09
26.06.2020 - 14:39
13.07.2020 - 11:48
Niniejsze postępowanie jest realizowane w ramach projektu - "Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego BioGalmany” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
Link do transmisji otwarcia ofert: https://youtu.be/ZjyXie9COlw

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.