facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Usługa cateringowa realizowana w ramach Projektu pt. “MAK – młodzi, aktywni, kreatywni – nauczanie przez doświadczenie”

Numer sprawy DZP.381.071.2019.UGS
Rodzaj zamówienia Usługi
Tryb postępowania Usługa społeczna
Termin składania ofert 21.11.2019 do - 11:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
13.11.2019 - 14:08
21.11.2019 - 14:32
02.12.2019 - 14:48
12.12.2019 - 12:15
Zamówienie jest realizowane z Projektu: pn.: “MAK – młodzi, aktywni, kreatywni – nauczanie przez doświadczenie”. Projekt, a tym samym przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, nr umowy POWR.03.01.00-00-U166/17-00

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.