facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Usługa cateringowa (poczęstunek) w trakcie realizacji wybranych form aktywności w ramach Uniwersytetu Humanistów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Numer sprawy DZP.381.022.2020.UGS
Rodzaj zamówienia Usługi
Tryb postępowania Usługa społeczna
Termin składania ofert 03.06.2020 do - 11:00
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
20.05.2020 - 10:34
28.05.2020 - 08:10
03.06.2020 - 13:41
29.06.2020 - 12:38
08.07.2020 - 11:20
Niniejsze postępowanie realizowane jest w ramach projektu pt.: „Uniwersytet Humanistów w Uniwersytecie Śląskim”. Projekt, a tym samym przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, nr umowy POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18.
Link do transmisji otwarcia ofert: https://youtu.be/_zwDmZg1_6c

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.