facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Usługa cateringowa

Numer sprawy DZP.381.55.2016.UGS
Numer ogłoszenia DZP.381.55.2016.UGS
Rodzaj zamówienia Usługi
Tryb postępowania Usługa społeczna
Termin składania ofert 29.12.2016 do - 09:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
21.12.2016 - 14:06
29.12.2016 - 10:38
11.01.2017 - 10:10
23.01.2017 - 13:11
Niniejsze postępowanie jest finansowane z projektu: „Mój egzamin- moja przyszłość”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, na mocy umowy, zawartej 30.06.2016r. pomiędzy Miastem Chorzów, a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.