facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Sukcesywne dostawy gazów technicznych oraz dzierżawa butli gazowych

Numer sprawy DZP.381.071.2020.DW
Numer ogłoszenia 570732-N-2020
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 14.08.2020 do - 09:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
06.08.2020 - 13:32
06.08.2020 - 13:32
10.08.2020 - 12:26
14.08.2020 - 11:40
14.09.2020 - 13:58
13.10.2020 - 12:25

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.