facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego

Numer sprawy DZP.381.064.2020.DW
Numer ogłoszenia 2020/S 154-376684
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 15.09.2020 do - 10:00
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
11.08.2020 - 08:40
11.08.2020 - 08:40
11.08.2020 - 08:40
27.08.2020 - 08:24
03.09.2020 - 08:42
07.09.2020 - 10:59
11.09.2020 - 07:58
15.09.2020 - 12:00
15.09.2020 - 12:00
27.10.2020 - 11:40
18.11.2020 - 09:13

Identyfikator postępowania w MiniPortalu: b5e063b8-9fe9-4dfb-bbde-18ffc98016f0
Adres postępowania w MiniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=b5e063b8-9fe9-4dfb-bbde-18ffc98016f0

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.