facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Przegląd i naprawy dwóch dyfraktometrów rentgenowskich w okresie 12 m-cy: X’Pert PRO DY 1560 oraz Empyrean DY 704

Numer sprawy 151737/2/2022
Kategoria Zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł
Rodzaj zamówienia Usługi
Termin składania ofert 06.06.2022 do - 08:30
Osoba upoważniona do kontaków Łukasz Adamczyk
Nr telefonu 32 3592447
Adres e-mail lukasz.adamczyk@us.edu.pl
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
26.05.2022 - 14:07
26.05.2022 - 14:07
26.05.2022 - 14:07
26.05.2022 - 14:08
02.06.2022 - 12:35
06.06.2022 - 11:00
09.06.2022 - 07:03

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.