facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Prenumerata czasopism naukowych zagranicznych w latach 2021-2022, wraz z dostępem online do wersji elektronicznej wybranych czasopism

Numer sprawy DZP.381.083.2020.DW
Numer ogłoszenia 575839-N-2020
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 18.09.2020 do - 10:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
24.08.2020 - 06:20
24.08.2020 - 06:20
04.09.2020 - 12:49
07.09.2020 - 12:37
07.09.2020 - 12:37
09.09.2020 - 12:16
09.09.2020 - 12:17
14.09.2020 - 10:37
18.09.2020 - 10:46
18.09.2020 - 10:47
29.09.2020 - 12:17
14.10.2020 - 07:52

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.