facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Pozostałe ogłoszenia

Na tej stronie zamieszczane są ogłoszenia dotyczące dialogów technicznych, umów ramowych, dynamicznego systemu zakupów i konkursów.
Numer ogłoszenia Przedmiot Kategoria
620-63p/2018 Wydanie pracy naukowej pt. „Z potrzeby chwili i ku pamięci. Studia o poezji i prozie Oświecenia” autorstwa Bożeny Mazurek w serii wydawniczej „Rozprawy Literackie”. negocjacje z jednym wykonawcą
620-56p/2018 Wydanie pracy naukowej pt. „E-learning and smart learning environment for preparing the specialists of new generation” (red. E. Smyrnova-Trybulska). negocjacje z jednym wykonawcą
620-57p/2018 Wydanie pracy naukowej pt. „Towards Scientific Methaphysics”, Vol. 2, „Benedykt Bornstein's Geometrical Logic and Modern Philosophy” autorstwa Krzysztofa Ślezińskiego w serii „Polish Contemporary Philosophy and Philosophical Humanities”. negocjacje z jednym wykonawcą
620-61p/2018 Wydanie pracy naukowej pt. „Edukacja międzykulturowa” 2018, nr 2 (9), pod redakcją Ewy Ogrodzkiej-Mazur negocjacje z jednym wykonawcą
620-59p/2018 Wydanie pracy naukowej pt. „Edukacja małego dziecka”, t. 14, „Konteksty społeczne i międzykulturowe” pod redakcją Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik i Anny Szafrańskiej w serii „Edukacja małego dziecka” negocjacje z jednym wykonawcą
620-58p/2018 Wydanie pracy naukowej pt. „Edukacja małego dziecka”, t. 13, „Konteksty oświatowe” pod redakcją Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik i Aleksandry Minczanowskiej w serii „Edukacja małego dziecka” negocjacje z jednym wykonawcą
620-49p/2018 Wydanie pracy naukowej pt. „Literatura polska w świecie, tom VII, Recepcja i adaptacja – mecenaty i migracje” pod redakcją Katarzyny Frukacz w serii wydawniczej „Biblioteka Postscriptum Polonistycznego” negocjacje z jednym wykonawcą
620-48p/2018 Wydanie pracy naukowej pt. „Komunikacja ponad granicami dyskursów. Prace dedykowane Profesor Małgorzacie Kicie” pod redakcją Marii Czempki-Wiewióry, Aleksandry Kalisz i Magdaleny Ślawskiej w serii wydawniczej „Biblioteka Postscriptum Polonistycznego” negocjacje z jednym wykonawcą
620-52p/2018 Wydanie pracy naukowej pt. "„Pisząc, zmieniam świat”. Heinrich Böll czytany współcześnie" pod redakcją Renaty Dampc-Jarosz oraz Leszka Żylińskiego negocjacje z jednym wykonawcą
620-51p/2018 Wydanie pracy naukowej pt. „Mediatizing Secular State: Media, Religion and Politics in Contemporary Poland” autorstwa Damiana Guzka w serii wydawniczej „Studies in Communication and Politics” negocjacje z jednym wykonawcą

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.