facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pozostałe ogłoszenia

Na tej stronie zamieszczane są ogłoszenia dotyczące dialogów technicznych, umów ramowych, dynamicznego systemu zakupów i konkursów.
Numer ogłoszenia Przedmiot Kategoria
620-1p/2019 Wydanie pracy naukowej pt. „Podejmowanie uchwał wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością” autorstwa Piotra Piniora w serii „Monografie prawnicze” negocjacje z jednym wykonawcą
620-2p/2019 Wydanie pracy naukowej pt. „Towards Scientific Methaphysics”, Vol. 1, „In the Circle of the Scientific Metaphysics of Zygmunt Zawirski’s. Development and Comments on Zawirski’s Concepts and their Philosophical Context” autorstwa Krzysztofa Ślezińskiego w negocjacje z jednym wykonawcą
620-63p/2018 Wydanie pracy naukowej pt. „Z potrzeby chwili i ku pamięci. Studia o poezji i prozie Oświecenia” autorstwa Bożeny Mazurek w serii wydawniczej „Rozprawy Literackie”. negocjacje z jednym wykonawcą
620-56p/2018 Wydanie pracy naukowej pt. „E-learning and smart learning environment for preparing the specialists of new generation” (red. E. Smyrnova-Trybulska). negocjacje z jednym wykonawcą
620-57p/2018 Wydanie pracy naukowej pt. „Towards Scientific Methaphysics”, Vol. 2, „Benedykt Bornstein's Geometrical Logic and Modern Philosophy” autorstwa Krzysztofa Ślezińskiego w serii „Polish Contemporary Philosophy and Philosophical Humanities”. negocjacje z jednym wykonawcą
620-61p/2018 Wydanie pracy naukowej pt. „Edukacja międzykulturowa” 2018, nr 2 (9), pod redakcją Ewy Ogrodzkiej-Mazur negocjacje z jednym wykonawcą
620-59p/2018 Wydanie pracy naukowej pt. „Edukacja małego dziecka”, t. 14, „Konteksty społeczne i międzykulturowe” pod redakcją Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik i Anny Szafrańskiej w serii „Edukacja małego dziecka” negocjacje z jednym wykonawcą
620-58p/2018 Wydanie pracy naukowej pt. „Edukacja małego dziecka”, t. 13, „Konteksty oświatowe” pod redakcją Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik i Aleksandry Minczanowskiej w serii „Edukacja małego dziecka” negocjacje z jednym wykonawcą
620-49p/2018 Wydanie pracy naukowej pt. „Literatura polska w świecie, tom VII, Recepcja i adaptacja – mecenaty i migracje” pod redakcją Katarzyny Frukacz w serii wydawniczej „Biblioteka Postscriptum Polonistycznego” negocjacje z jednym wykonawcą
620-48p/2018 Wydanie pracy naukowej pt. „Komunikacja ponad granicami dyskursów. Prace dedykowane Profesor Małgorzacie Kicie” pod redakcją Marii Czempki-Wiewióry, Aleksandry Kalisz i Magdaleny Ślawskiej w serii wydawniczej „Biblioteka Postscriptum Polonistycznego” negocjacje z jednym wykonawcą

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.