facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Pozostałe ogłoszenia

Na tej stronie zamieszczane są ogłoszenia dotyczące dialogów technicznych, umów ramowych, dynamicznego systemu zakupów i konkursów.
Numer ogłoszenia Przedmiot Kategoria
620-49p/2018 Wydanie pracy naukowej pt. „Literatura polska w świecie, tom VII, Recepcja i adaptacja – mecenaty i migracje” pod redakcją Katarzyny Frukacz w serii wydawniczej „Biblioteka Postscriptum Polonistycznego” negocjacje z jednym wykonawcą
620-48p/2018 Wydanie pracy naukowej pt. „Komunikacja ponad granicami dyskursów. Prace dedykowane Profesor Małgorzacie Kicie” pod redakcją Marii Czempki-Wiewióry, Aleksandry Kalisz i Magdaleny Ślawskiej w serii wydawniczej „Biblioteka Postscriptum Polonistycznego” negocjacje z jednym wykonawcą
620-52p/2018 Wydanie pracy naukowej pt. "„Pisząc, zmieniam świat”. Heinrich Böll czytany współcześnie" pod redakcją Renaty Dampc-Jarosz oraz Leszka Żylińskiego negocjacje z jednym wykonawcą
620-51p/2018 Wydanie pracy naukowej pt. „Mediatizing Secular State: Media, Religion and Politics in Contemporary Poland” autorstwa Damiana Guzka w serii wydawniczej „Studies in Communication and Politics” negocjacje z jednym wykonawcą
620-54p/2018 Wydanie pracy naukowej pt. „Odpowiedzialność dyscyplinarna w systemie polskiego prawa represyjnego. Analiza aspektów materialnoprawnych na przykładzie wybranych pragmatyk zawodowych” (red. Olga Sitarz, Dominika Bek, Anna Jaworska-Wieloch, Piotr Zawiejski, negocjacje z jednym wykonawcą
620-53p/2018 Wydanie pracy naukowej pt. „Wybrane przestrzenie niepełnosprawności. Teoria, diagnoza, praktyka” (red. Anida Szafrańska, Mateusz Penczek) w serii wydawniczej „W przestrzeni niepełnosprawności” negocjacje z jednym wykonawcą
620-40p/2018 Wydanie pracy naukowej pt. „Kolekcje w zbiorach bibliotek Uniwersytetu Śląskiego” (red. Dariusz Pawelec, Maria Kycler, Bogumiła Warząchowska) w serii wydawniczej „Biblioteka otwarta” negocjacje z jednym wykonawcą
620-47p/2018 Wydanie książki Anandy Devi pt. "Zielone sari", w przekładzie i opracowaniu Krzysztofa Jarosza. negocjacje z jednym wykonawcą
620-44p/2018 Wydanie pracy naukowej Piotra Fasta pt. „Uroki rosyjskiego. Szkice o literaturze” w serii wydawniczej „Biblioteka Przeglądu Rusycystycznego” negocjacje z jednym wykonawcą
620-46p/2018 Wydanie pracy naukowej pt. „Edukacja międzykulturowa” 2018, nr 1 (8), pod redakcją Ewy Ogrodzkiej-Mazur negocjacje z jednym wykonawcą

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.