facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dostęp do wybranych zasobów wydawnictwa Elsevier w wersji online

Numer sprawy DZP.381.063.2019.UG
Numer ogłoszenia 619124-N-2019
Rodzaj zamówienia Usługi
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 15.11.2019 do - 10:00
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
07.11.2019 - 10:09
07.11.2019 - 10:09
15.11.2019 - 12:32
15.11.2019 - 12:39
25.11.2019 - 09:58
12.12.2019 - 11:44

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.