facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dostęp do danych świadczony dla Uniwersytetu Śląskiego na zasadzie prenumeraty

Numer sprawy DZP.381.018.2020.UG
Numer ogłoszenia 525865-N-2020
Rodzaj zamówienia Usługi
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 07.04.2020 do - 11:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
24.03.2020 - 10:31
24.03.2020 - 10:31
07.04.2020 - 12:41
27.04.2020 - 11:24
18.05.2020 - 13:35

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.