facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dostawa Źródła Mossbauerowskie Co-57

Numer sprawy 151903/2022
Kategoria Zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł
Rodzaj zamówienia Dostawy
Termin składania ofert 15.06.2022 do - 08:00
Osoba upoważniona do kontaków Wioletta Gołuzd
Adres e-mail wioletta.goluzd@us.edu.pl
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
07.06.2022 - 13:37
07.06.2022 - 13:37

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.