facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dostawa zestawu do pomiaru parametrów jakościowych wody

Numer sprawy DZP.381.077.2020.DW
Numer ogłoszenia 567287-N-2020
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 07.08.2020 do - 10:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
30.07.2020 - 10:01
30.07.2020 - 10:01
07.08.2020 - 10:56
21.08.2020 - 11:06
08.09.2020 - 06:44
Postępowanie jest realizowane z projektu: „Nowoczesna edukacja o zagrożeniach środowiskowych sposobem na tworzenie nowych, specjalistycznych miejsc pracy”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 2020, zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej nr C (2015) 889 z dnia 12.02.2015 r. z późn. zm.

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.