facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dostawa urządzenia do śledzenia wzroku

Numer sprawy DZP.381.134.2020.DW
Numer ogłoszenia 613023-N-2020
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 02.12.2020 do - 10:00
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
20.11.2020 - 15:05
20.11.2020 - 15:06
02.12.2020 - 10:56
07.12.2020 - 10:39
11.12.2020 - 07:55

Link do transmisji otwarcia ofert: ttps://youtu.be/Zbz3XofNHtw

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.