facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych

Numer sprawy DZP.381.097.2020.DW
Numer ogłoszenia 589086-N-2020
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 07.10.2020 do - 10:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
28.09.2020 - 13:08
28.09.2020 - 13:08
07.10.2020 - 11:19
07.10.2020 - 11:19
12.11.2020 - 10:45
12.11.2020 - 14:36
24.11.2020 - 10:49
26.11.2020 - 12:11
03.12.2020 - 07:09

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.