facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych

Numer sprawy DZP.381.080.2020.DW
Numer ogłoszenia 569817-N-2020
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 14.08.2020 do - 09:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
06.08.2020 - 07:32
06.08.2020 - 07:32
11.08.2020 - 10:45
14.08.2020 - 11:42
14.09.2020 - 11:35
05.10.2020 - 13:17
07.10.2020 - 12:40
29.10.2020 - 10:32

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.