facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dostawa urządzeń sieciowych aktywnych

Numer sprawy DZP.381.107.2020.DW
Numer ogłoszenia 2020/S 202-488157
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 04.11.2020 do - 08:00
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
16.10.2020 - 08:14
16.10.2020 - 08:15
16.10.2020 - 08:16
27.10.2020 - 08:06
30.10.2020 - 10:02
04.11.2020 - 10:08
04.11.2020 - 10:08
18.11.2020 - 10:28
28.12.2020 - 07:27

Identyfikator postępowania w MiniPortalu: 07f77606-c5a1-4782-a1e4-d96dfafcba5f
Adres postępowania w MiniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=07f77606-c5a1-4782-a1e4-d96dfafcba5f


Link do transmisji otwarcia ofert: https://youtu.be/dBVJNc9yxL4

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.