facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dostawa urządzeń sieciowych aktywnych

Numer sprawy DZP.381.061.2020.DW
Numer ogłoszenia 2020/S 144-353836
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 01.09.2020 do - 10:00
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
28.07.2020 - 08:29
28.07.2020 - 08:29
28.07.2020 - 08:30
25.08.2020 - 08:36
28.08.2020 - 08:25
01.09.2020 - 12:04
01.09.2020 - 12:05
02.10.2020 - 12:28
28.10.2020 - 09:12
ID postępowania w miniPortalu: dbb98435-a1ee-4efe-a13c-6f3984f63b74

Adres postępowania w miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=dbb98435-a1ee-4efe-a13c-6f3984f63b74

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.