facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dostawa urządzeń sieciowych aktywnych

Numer sprawy DZP.381.052.2020.DW
Numer ogłoszenia 2020/S 142-348951
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 01.09.2020 do - 10:00
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
24.07.2020 - 09:02
24.07.2020 - 09:02
24.07.2020 - 09:03
25.08.2020 - 11:40
28.08.2020 - 09:08
01.09.2020 - 12:33
01.09.2020 - 12:33
22.09.2020 - 10:50
06.10.2020 - 10:45
13.10.2020 - 13:15
13.11.2020 - 09:01

Identyfikator (Id) postępowania w miniPortalu: 6268747f-cee1-41fa-a721-cb96a20dbf54

Adres postępowania w MiniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=6268747f-cee1-41fa-a721-cb96a20dbf54

 

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.