facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dostawa urządzeń laboratoryjnych: termocykler, homogenizator

Numer sprawy DZP.381.095.2020.DW
Numer ogłoszenia 589039-N-2020
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 06.10.2020 do - 10:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
28.09.2020 - 08:58
28.09.2020 - 08:59
02.10.2020 - 10:26
06.10.2020 - 12:36
12.11.2020 - 12:25
17.11.2020 - 11:56
17.12.2020 - 13:54

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.