facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dostawa urządzeń laboratoryjnych

Numer sprawy DZP.381.131.2020.DW
Numer ogłoszenia 614319-N-202
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 02.12.2020 do - 09:00
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
23.11.2020 - 15:05
23.11.2020 - 15:06
02.12.2020 - 11:17
03.12.2020 - 13:35
15.12.2020 - 09:08
Link do transmisji otwarcia ofert: https://youtu.be/G19alG9IVO4

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.