facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dostawa urządzeń laboratoryjnych

Numer sprawy DZP.381.121.2020.DW
Numer ogłoszenia 608633-N-2020
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 20.11.2020 do - 10:00
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
12.11.2020 - 16:34
12.11.2020 - 16:34
16.11.2020 - 10:13
20.11.2020 - 11:22
26.11.2020 - 10:39
16.12.2020 - 15:03

Link do transmisji otwarcia ofert: https://youtu.be/HWgJe0C1obw

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.