facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dostawa urządzeń laboratoryjnych

Numer sprawy DZP.381.115.2020.DW
Numer ogłoszenia 605340-N-2020
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 13.11.2020 do - 08:00
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
03.11.2020 - 11:51
03.11.2020 - 11:53
13.11.2020 - 12:48
01.12.2020 - 09:09
15.12.2020 - 10:32
Postępowanie w ramach części A, B, C jest realizowane w ramach projektu DEEPWATER-CE, Program Interreg Central Europe
Link do transmisji otwarcia ofert: https://youtu.be/l5xO5A_TBgw

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.