facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dostawa urządzeń laboratoryjnych

Numer sprawy DZP.381.114.2020.DW
Numer ogłoszenia 601919-N-2020
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 06.11.2020 do - 09:00
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
27.10.2020 - 17:06
27.10.2020 - 17:06
02.11.2020 - 14:38
02.11.2020 - 14:38
06.11.2020 - 10:24
06.11.2020 - 10:24
26.11.2020 - 12:23
21.12.2020 - 11:50
Niniejsze postępowanie w ramach części A jest realizowane w ramach projektu DEEPWATER-CE, Program Interreg Central Europe
UWAGA: zmiana terminu składania/otwarcia ofert: 6.11.2020 9:00/ 9:30
Link do transmisji otwarcia ofert: https://youtu.be/ikXe7yf1D10

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.