facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dostawa urządzeń laboratoryjnych

Numer sprawy DZP.381.089.2020.DW
Numer ogłoszenia 577583-N-2020
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 02.09.2020 do - 10:00
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
25.08.2020 - 13:33
25.08.2020 - 13:34
02.09.2020 - 12:19
10.09.2020 - 10:04
28.09.2020 - 10:37

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.