facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dostawa urządzeń laboratoryjnych

Numer sprawy DZP.381.084.2020.DW
Numer ogłoszenia 577119-N-2020
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 02.09.2020 do - 09:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
25.08.2020 - 13:28
25.08.2020 - 13:28
02.09.2020 - 12:18
10.09.2020 - 10:03
25.09.2020 - 13:30

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.