facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dostawa urządzeń laboratoryjnych

Numer sprawy DZP.381.076.2020.DW
Numer ogłoszenia 569706-N-2020
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 14.08.2020 do - 09:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
06.08.2020 - 11:39
06.08.2020 - 11:40
11.08.2020 - 06:34
14.08.2020 - 11:56
14.08.2020 - 11:56
28.09.2020 - 09:58
30.10.2020 - 13:54

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.