facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Dostawa urządzeń laboratoryjnych

Numer sprawy DZP.381.098.2017.DW
Numer ogłoszenia 586863-N-2017
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 22.09.2017 do - 09:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
12.09.2017 - 13:19
12.09.2017 - 13:19
18.09.2017 - 10:01
18.09.2017 - 10:01
22.09.2017 - 12:25
12.10.2017 - 10:43
27.10.2017 - 13:44

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.