facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dostawa ultramikrotomu

Numer sprawy DZP.381.138.2020.DW
Numer ogłoszenia 615120-N-2020
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 04.12.2020 do - 09:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
25.11.2020 - 13:41
25.11.2020 - 13:41
04.12.2020 - 10:21
11.12.2020 - 08:24
17.12.2020 - 11:41

Link do transmisji otwarcia ofert: https://youtu.be/JH0oBo1Cp3M

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.