facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dostawa systemu mikroskopowego

Numer sprawy DZP.381.078.2020.DW
Numer ogłoszenia 575337-N-2020
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 27.08.2020 do - 09:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
19.08.2020 - 11:52
19.08.2020 - 11:52
24.08.2020 - 12:35
27.08.2020 - 09:16
15.09.2020 - 09:35
05.10.2020 - 10:58

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.