facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dostawa systemu do biofizycznej analizy interakcji pomiędzy cząsteczkami

Numer sprawy DZP.381.106.2020.DW
Numer ogłoszenia 600760-N-2020
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 16.11.2020 do - 13:00
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
02.11.2020 - 14:10
02.11.2020 - 14:10
16.11.2020 - 14:03
27.11.2020 - 14:17
10.12.2020 - 07:49
Link do transmisji otwarcia ofert: https://youtu.be/1aNvPBNZ3NQ

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.