facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dostawa sprzętu komputerowego

Numer sprawy DZP.381.105.2020.DW
Numer ogłoszenia 591012-N-2020
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 16.10.2020 do - 09:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
05.10.2020 - 08:40
05.10.2020 - 08:41
12.10.2020 - 13:53
12.10.2020 - 13:53
16.10.2020 - 12:01
16.10.2020 - 12:02
09.11.2020 - 11:17
17.11.2020 - 14:27
11.12.2020 - 13:40
Postępowanie w zakresie części A zostanie rozstrzygnięcie w późniejszym terminie.

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.