facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dostawa sprzętu komputerowego

Numer sprawy DZP.381.075.2020.DW
Numer ogłoszenia 2020/S 177-425361
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 16.10.2020 do - 10:00
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
11.09.2020 - 08:29
11.09.2020 - 08:31
11.09.2020 - 08:33
16.10.2020 - 11:45
16.10.2020 - 11:46
06.11.2020 - 11:19
18.11.2020 - 10:20
26.11.2020 - 14:21
29.12.2020 - 11:25
15.01.2021 - 09:00

Identyfikator postępowania w MiniPortalu: af1c4c01-4361-43bc-94d6-77d40f19896c
Adres postępowania w MiniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=af1c4c01-4361-43bc-94d6-77d40f19896c

Link do transmisji otwarcia ofert: https://youtu.be/c3sHRj-ouAs

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.