facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dostawa sprzętu komputerowego

Numer sprawy DZP.381.062.2020.DW
Numer ogłoszenia 2020/S 147-360899
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 02.09.2020 do - 10:00
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
31.07.2020 - 11:08
31.07.2020 - 11:11
31.07.2020 - 11:12
19.08.2020 - 10:22
19.08.2020 - 10:27
02.09.2020 - 12:55
02.09.2020 - 12:56
07.10.2020 - 10:52
08.10.2020 - 11:00
13.11.2020 - 13:50
17.11.2020 - 13:25
17.12.2020 - 09:16
Identyfikator (Id) postępowania w miniPortalu:8f2f4aac-9460-44e9-a2b0-e9aba88d6081 Adres postępowania w MiniPortalu:https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=8f2f4aac-9460-44e9-a2b0-e9aba88d6081

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.