facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dostawa sprzętu AGD

Numer sprawy DZP.381.074.2020.DW
Numer ogłoszenia 566727-N-2020
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 11.08.2020 do - 10:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
03.08.2020 - 11:33
03.08.2020 - 11:33
11.08.2020 - 11:33
17.09.2020 - 13:06
06.10.2020 - 12:52

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.