facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dostawa spektrometru

Numer sprawy DZP.381.119.2020.DW
Numer ogłoszenia 604210-N-2020
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 13.11.2020 do - 09:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
03.11.2020 - 09:55
03.11.2020 - 09:55
13.11.2020 - 11:20
27.11.2020 - 11:59
11.12.2020 - 14:46
Link do transmisji otwarcia ofert: https://youtu.be/YE2g0mj6fz8

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.