facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dostawa serwera edukacyjnego

Numer sprawy DZP.381.068.2020.DW
Numer ogłoszenia 2020/S 154-376673
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 11.09.2020 do - 10:00
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
11.08.2020 - 08:16
11.08.2020 - 08:16
11.08.2020 - 08:17
19.08.2020 - 10:12
11.09.2020 - 12:57
11.09.2020 - 12:57
19.10.2020 - 13:21
13.11.2020 - 11:24

Przedmiot zamówienia finansowany jest projektu: pt.: „Jeden Uniwersytet - Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”. Projekt, a tym samym przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych, o numerze POWR.03.05.00-00Z301/18.

Identyfikator postępowania w MiniPortalu: 5de162be-add5-4006-9c7e-018b9c548d36
Adres postępowania w MiniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=5de162be-add5-4006-9c7e-018b9c548d36

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.