facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dostawa rocznych polis serwisowych Zintegrowanego Systemu Bibliotecznego Prolib

Numer sprawy DZP.381.146.2020.DW
Numer ogłoszenia 550540338-N-2020
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tryb postępowania Zamówienie z wolnej ręki
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
10.12.2020 - 15:09
04.01.2021 - 11:51

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.