facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dostawa probówek

Numer sprawy 151156/2022
Kategoria Zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł
Rodzaj zamówienia Dostawy
Termin składania ofert 06.07.2022 do - 09:30
Osoba upoważniona do kontaków Danuta Kałka
Nr telefonu 32/359-22-41
Adres e-mail danuta.kalka@us.edu.pl
Finansowanie ze środków UE „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
27.06.2022 - 11:41
27.06.2022 - 11:41
27.06.2022 - 11:41
27.06.2022 - 11:42
06.07.2022 - 13:43

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.