facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dostawa podzespołów komputerowych i serwerowych

Numer sprawy DZP.381.090.2020.DW
Numer ogłoszenia 580768-N-2020
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 17.09.2020 do - 09:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
08.09.2020 - 08:07
08.09.2020 - 08:12
17.09.2020 - 12:22
28.10.2020 - 11:55
05.11.2020 - 13:15
25.11.2020 - 08:39

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.