facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dostawa osprzętu elektroinstalacyjnego

Numer sprawy DZP.381.073.2020.DW
Numer ogłoszenia 582330-N-2020
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 18.09.2020 do - 10:00
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
10.09.2020 - 10:08
10.09.2020 - 10:08
18.09.2020 - 12:02
26.10.2020 - 14:54
24.11.2020 - 10:37

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.